Consultant

Met haar jarenlange ervaringen in de praktijk gecombineerd met haar wetenschappelijke achtergrond, weet Anne-Mei een overstijgende visie op langdurige zorg te geven. Zij kan dat op macro, meso en micro niveau. Zij heeft oog voor het groter geheel, ziet de verschillende perspectieven en weet wat dat betekent op de werkvloer. Met haar onderzoekende blik ziet Anne-Mei snel wat er speelt, wat de onderliggende problemen zijn en waar de oplossingen liggen.

Organisaties schakelen Anne-Mei in als zij vastlopen of als er iets is misgegaan. Ze hebben behoefte aan een visie en adviezen over hoe ze verder moeten. Anne-Mei voelt en doorziet wat er in een organisatie aan de hand is. Ze maakt heldere en duidelijke analyses en geeft adviezen waar organisaties weer verder mee komen.

'In de zorg gaat het nu vooral om efficiency, productie, kosten en protocollen. Maar uiteindelijk gaat het om mensen en hoe ze met elkaar omgaan. Goede zorg wordt bepaald door de onderlinge relatie tussen bewoners, familie en medewerkers. Daarin moeten we investeren.'