Initiatiefnemer

Na haar onderzoek in de verpleeghuiszorg voelde Anne-Mei sterk de behoefte iets te veranderen aan die verschraalde wereld. Ze is ervan overtuigd dat goede zorg wordt bepaald door de onderlinge relatie tussen mensen. Door de menselijke maat terug te brengen wil zij de langdurige zorg verbeteren, maar ook de maatschappelijke positie van thuiswonenden met een aandoening en hun mantelzorgers. 

Anne-Mei neemt daartoe zelf actie. Ze initieert verschillende concepten in de langdurige zorg en in het bijzonder voor mensen met dementie. Zij richtte de Tao of Care op, het overkoepelende bedrijf boven haar verschillende initiatieven op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn, zoals Verhalenbanken, Social Trials en diverse nieuwe interventies die het dagelijks leven met een aandoening ondersteunen. Met een breed team van experts zet zij originele inzichten uit etnografisch onderzoek om in oplossingen voor (in)formele zorg en welzijn en implementeert deze in de praktijk. Dit gebeurt op persoonlijk, professioneel en beleidsniveau. De aanpak van Tao of Care – van verhalen, naar patronen, naar inzichten, naar oplossingen - leidt tot een nieuwe realiteit door haar samenwerkingsverbanden in de zorg, de academische en de beleidswereld.

Anne-Mei ontwikkelde mede de Alzheimer Experience, een interactieve film die ons laat ervaren wat het is om alzheimer te hebben. In het najaar van 2016 gaan diverse nieuwe interventies van start die het dagelijks leven met dementie beter ondersteunen, voor zowel degene met dementie als de mantelzorger en zorgprofessionals. Denk hierbij aan een maatje voor thuiswonenden met dementie, eerste hulp bij dementie-pakketten en mantelzorgpakketten.

Met al deze initiatieven werkt Anne-Mei aan een andere mentaliteit waarbij aandacht en gevoel voor de mens voorop staat. Voor haar initiatieven kreeg ze in 2009 de Psychogeriatrieprijs en in 2013 werd ze door Vereniging Het Zonnehuis benoemd tot nieuwe ambassadeur Waardige Zorg.

'Door goed te kijken en luisteren ontstaan andere ideeën over wat goede zorg of ondersteuning voor mensen thuis eigenlijk is en kapstokken voor contextuele oplossingen. Uit onderzoek dat we afgelopen jaren hebben verricht is een rode draad zichtbaar. Het gaat om drie vragen bij chronische of progressieve aandoeningen waarvoor (nog?) geen medische oplossing is, zoals dementie: wat verandert er in mij, hoe ga ik ermee om en welke gevolgen heeft dit voor mijn relaties?

Deze Sociale Benadering neemt de behoefte van mensen met een aandoening en hun naasten als uitgangspunt, en de wisselwerking daarvan met elkaar, zorgprofessionals en de samenleving. Een dergelijke brede visie helpt de vraag te beantwoorden hoe we de aandacht en middelen moeten verdelen. Zowel in de wetenschap als in de praktijk.'