Jurist

Slechts anderhalf procent van de afgestudeerde cultureel antropologen vindt een baan. Dit was het eerste wat Anne-Mei hoorde toen ze zich net als enthousiaste eerstejaars had geïnstalleerd in de collegebanken van de studie culturele antropologie.

Anne-Mei vond de studie antropologie weliswaar interessant, maar ze wilde ook graag een baan en geld verdienen. Ze besloot er een studie rechten naast te doen, voor de zekerheid.

Ze mag zich naast doctor in de antropologie, ook meester in de rechten noemen. In haar eindscriptie van haar rechtenstudie, onderzocht ze welke jurisprudentie er bestond voor het uitvoeren van euthanasie.

De combinatie wet- en regelgeving en hoe dat in de praktijk uitpakt, past Anne-Mei nog in veel van haar onderzoeken en werk toe.

'Het eenzijdige beeld van de rationele patiënt en het daaraan verbonden zelfbeschikkingsrecht, tekent niet alleen de palliatieve zorg, maar ons gehele gezondheidssysteem en de patiëntenwetgeving. De Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) en de euthanasiewet zijn hier voorbeelden van. Deze sluiten niet aan bij de veranderende wilsbekwaamheid van de dementerende.'