Wetenschapper

Anne-Mei studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 1991 doet zij onderzoek naar beslissingen rond het levenseinde. Zij promoveert in 1999 tot doctor in de medische wetenschappen. Haar proefschrift gaat over de hoop van longkankerpatiënten op genezing. 

In de zomer van 2012 is Anne-Mei benoemd tot bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In haar leerstoel heeft Anne-Mei het meerjarige onderzoeksprogramma Long-Term Care Partnership (www.partnershipforcare.uva.nl) opgezet dat zich richt op de betekenis van de ziekte dementie voor de patiënt, hun naasten en professionals. Een overstijgende visie op dementie en care moet hieruit voortkomen. Daarnaast ontwikkelt en vergroot Anne-Mei de wisselwerking tussen wetenschap en de praktijk.

In 2010 aanvaardde Anne-Mei een lectoraat palliatieve zorg aan de Hogeschool van Windesheim in Zwolle. Daar deed ze onder meer onderzoek naar palliatieve zorg en dementie, en evalueerde ze bestaande initiatieven in de praktijk. In 2015 werd ze lector Sociale Benadering Dementie aan Stenden Hogeschool te Friesland. Beide lectoraten zijn inmiddels beëindigd.

'Er is dringend behoefte aan een visie die recht doet aan de aard van de ziekte dementie en wat dat betekent voor de omgeving.  Daarin moeten we ook de implicaties betrekken voor de wijze van zorgverlening, voor de samenleving en voor de arbeidsmarkt. Gezien het groeiend aantal patiënten en het toenemende gebrek aan gekwalificeerd zorgpersoneel, zijn nieuwe zorgmodellen onvermijdelijk.'